BLACKPINK成员Lisa夺韩国女子偶像艺人个人品牌榜第一位

BLACKPINK成员Lisa在最新发布的韩国女子偶像艺人个人品牌榜排在了第一位。

韩国企业评判研究所对12月16日至1月16日期间收集的9773万4950条资料进行分析,释出了女子偶像艺人个人品牌榜,Lisa以382万8941点的个人品牌指数排在了该榜单第一位。

韩国女团aespa成员WINTER以349万2009点的个人品牌指数排在Lisa之后,而 BLACKPINK成员JENNIE则是以339万75123点的个人品牌指数排在了第三位。郭明东/文 版权所有禁止转载